Rodičovská kavárna

Rodičovská kavárna na téma Hejného metoda výuky matematiky se na naší škole uskutečnila poprvé. Touto metodou vyučujeme matematiku v prvním ročníku. Rodiče sami projevili zájem se s touto metodou blíže seznámit. V kavárně měli kromě kávy a zákusku nachystaná různá prostředí matematiky Hejného (Krokování, Hadi a Pavučiny, Autobus, Děda Lesoň, Krychlové stavby). Prvňáčci rodičům řešení úloh bravurně vysvětlovali a předváděli. Zájem dospělých byl veliký, stejně jako jejich elán dořešit všechny zadané úlohy. Také průvodci, naši malí prvňáčci, si zaslouží velkou pochvalu. Dokázali bez ostychu provést nejen své rodiče, ale i učitele naší školy, paní zástupkyni a pana ředitele.

 

 

Ovoce a zelenina do škol