• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Recitační soutěž 2017

V únoru se uskutečnila RECITAČNÍ SOUTĚŽ dětí nižšího stupně. Soutěžilo 35 dětí ve třech kategoriích. V kategorii 1. třídy přednášelo šest dětí a porota udělila první místo Šarlotce Lhotské, druhé místo vybojovali: Julinka Grohová, Kuba Zahel, Petra Hlávková, Natálka Kurková a Leontýnka Malchárková.

Ve druhé kategorii soutěžilo 18 děti 2. a 3. třídy. Porota udělila první místo Anetce Přibylové ze 3. třídy a Davídkovi Trojančíkovi ze 2.třídy. Na druhém místě se umístil Marek Kubala. Třetí místo porota neudělila, protože všichni ostatní přednášeli moc hezky a na stejné úrovni. V nejstarší kategorii přednášelo 11 dětí. Na prvním místě se umístila Karin Malchárková z 5. třídy, druhá skončila Alžběta Kadaňková ze čtvrté třídy a třetí místo obsadily Adéla Gebauerová a Tereza Mikolajková, obě ze čtvrté třídy. Bylo to krásné odpoledne, chválíme za velkou snahu a odvahu vystoupit před svými spolužáky, kteří vytvořili příjemnou diváckou kulisu a každého odměnili potleskem.  

 

 

Ovoce a zelenina do škol