• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Reakce ředitele školy na připomínky výboru SRPŠ

Vážení přátelé, reaguji na připomínky i diskusi na našem posledním zasedání 10. 10 2016.

 

Učebnice němčiny byly zakoupeny z prostředků školy, jen podnět vyšel ze SRPŠ,  - viz text, který obdrželi všichni rodiče, jichž se to týkalo:

Vážení  rodiče

V minulém školním roce jste pro své děti zakoupili pracovní sešit do němčiny v hodnotě 350 Kč. Byl jsem ujištěn tehdejší vedoucí předmětové komise , že nově objednaná učebnice a pracovní sešit y budou používány nejméně po dva roky. Paní učitelka na začátku loňského roku školu opustila. Všichni tři vyučující němčiny se shodli na tom, že se jedná o učební texty, které jsou naprosto nevyhovující, a přes značné finanční prostředky, které se do nákupu vložily, žádali o učebnice nové. Ty jsou spojeny s novými pracovními sešity   Na základě jednání s rodiči z výboru SRPŠ jsem proto dospěl k rozhodnutí  poskytnout mimořádně nové pracovní sešity zdarma. Pokud usoudíte, že původně zakoupené pracovní sešity byste pravděpodobně vyhodili, můžou je děti odevzdat učiteli němčiny, který pro ně najde využití.   Děkuji členům výboru za podnět, věřím, že s řešením takto vzniklé situace jste spokojeni. 

Mgr. František Hodný

 

Anketa k mobilům:

Odevzdané anketní lístky deklarovaly souhlas, v jednotlivých případech žádali rodiče ráno vybrat mobily vyučujícím – to se nám zdá zatěžující. Jen jediný  lístek radil ponechat možnost používat telefonu o přestávkách. Nyní už je na nás, abychom přesvědčili i děti, dohodli jsme se na další osvětě. Chceme děti vychovat, nikoliv trestat.

 

Anglický jazyk v devátých třídách, kde se změnilo složení skupin – vyučující zajistí, aby tempo odpovídalo možnostem žáků, kteří budou dále pokračovat ve studiu na středních školách.

V této souvislosti oslovíme žáky devátých tříd, kteří absolvovali naši školu před rokem, aby nám sdělili, se kterými předměty měli v prvním ročníku potíže.

 

Ještě tento týden /do 18. 11. / obdrží žáci osmých tříd pokyny k lyžařskému výcviku. Výcvik bude nadále probíhat v osmém ročníku, letos v penzionu Sedmikráska poblíž lyžařského areálu Kopřivná. Cena 1650 Kč bez vleků. Na podnět SRPŠ jsme uznali, že chatky v Suché Rudné už neodpovídají našim, byť skromným, požadavkům.

 

Žákům sedmé třídy bude umožněno, aby školní výlet byl vícedenní a mohli se těšit ze společně prožitých chvil.

 

Nízké teploty v některých učebnách staré budovy, především v 8. B. BYLY VYŘEŠENY ZMĚNOU REŽIMU VYTÁPĚNÍ.  Konkrétně v případě zmíněné rohové učebny dojde k neprodlenému zateplení stropu v souladu s projektem na zateplení CELÉ původní budovy v roce 2018.

 

Ředitelství školy umožní v době svátků rodičům, aby s dětmi mohli strávit případný další den přidaný ke dni volna na základě individuální žádosti. Tento postup se jeví vhodnější, než udělování tzv. ředitelského volna pro celou školu. Většina dětí podle našich zjištění stejně tráví tento den doma, pro rodiče mladších dětí pak zabezpečení hlídání často představuje problém.

 

Děkuji zástupcům rodičů za otevřené vyjádření názorů, které v zárodku umožní řešení problémů, jež by jinak narostly do větších rozměrů.

 

Ředitel školy Mgr. František Hodný.

 

 

Ovoce a zelenina do škol