• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Příprava na koncert

Děvčata a kluci nezapomeňte, 

čeká nás /žáky 5.-9.tříd/už za měsíc!! - v neděli 22.10. OD 14.00 e.zpívání na koncertě v slavkovském kostele. Vybrala jsem krásné písně - hlavně spirituály, ale jsou opravdu těžké, proto musíme denně aspoň půl hodiny trénovat. Přineste si z domu hudební nástroje!

První zkoušky budou hned v pondělí 18.9. a úterý 19.9. po vyučování či o vašich volných hodinách po 5 a po 6 hodině - zajděte si na oběd třeba již v 10.30 a po ukončení dopoledního vyučování, hned přijďte do hudebny - zkoušet budeme maximálně 25 minut, zbytek budete mít volno, abyste si odpočinuli před odpoledním vyučováním nebo půjdete domů!

 

Prosím, abyste si nepřipravovali !!žádné výmluvy!!!, pokud máte např. hodinu v ZUŠ - přineste písemnou omluvenku na ten den a přijďte hned ten den příští! 

 

Ve středu 20.9., čtvrtek 21.9. a v pátek 22.9. budeme zkoušet od 13.25 do 14.00!

Je důležité, abyste pochopili závažnost této mimořádné situace. Zároveň zvu žáky a žákyně, kteří by chtěli posílit řady velkých hudebníků p. Malčekové, aby bez zábran došli na zkoušky!

Tato zpráva bude vyvěšena na dveřích v hudebně i na www stránkách naší školy, protože si nemůžete tyto pokyny po jednom hlášení zapamatovat!

Doufám, že dokážeme společnými silami "velkou věc" a i v tak šibeničním termínu vystřihneme koncert, při kterém Vašim blízkým poběží mráz po zádech a budou na Vás právem pyšní! Vaše Helena Malčeková

 

 

Ovoce a zelenina do škol