Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY. Žáci podávají dvě přihlášky, kritéria pro přijetí jsou prospěch ze základní školy (je hodnocen a bodován výsledek obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), úspěchy -  především v naukových soutěžích pořádaných MŠMT na úrovni okresních a krajských kol - a zejména úspěšné zvládnutí písemných testů z matematiky a českého jazyka u oborů ukončených maturitní zkouškou. Písemné zkoušky jsou od letošního roku povinné a jednotné pro celou republiku. Žáci, kteří podávají obě přihlášky na maturitní obory, píší testy ve dvou určených termínech a středním školám jsou zasílány lepší výsledky. Střední školy pak sestavují pořadí uchazečů, kde výsledky písemných testů tvoří 60% celkového bodového zisku získaného za přijímací řízení. SŠ zveřejňují bodový zisk nejslabšího uchazeče, kterého škola přijala, což je docela dobrý indikátor celkové úrovně přijatých žáků.

S rozhodnutím Ministerstva školství konat povinné přijímací zkoušky se plně ztotožňujeme, je jedním z hlavních motivačních prvků pro práci v devátém ročníku. Příprava probíhající zejména v přidaných  hodinách českého jazyka a matematiky není jednoduchá. Celkové opakování vyžaduje aktivní přístup žáků, důslednou znalost veškerého učiva, chuť a zájem na sobě pracovat, systematickou domácí přípravu a v neposlední řadě schopnost překonávat překážky. Myslíme si, že pro působení na vyšších stupních škol jsou tyto vlastnosti a návyky velmi důležité a spolu se správným výběrem oboru přispějí k bezproblémovému a úspěšnému absolvování budoucího studia.

Z celkového počtu 48 žáků obou devátých tříd písemné testy absolvovalo 27 chlapců a děvčat. Všichni byli přijati v prvním kole, ale přijetí některých z nich neproběhlo tak hladce jako v minulých letech, kdy úroveň devátých tříd byla o poznání vyšší. Překvapením byl zejména přetlak na učební obory, a to jak maturitní, tak i tříleté. Celorepubliková kampaň probíhající v minulých letech si vytýčila za cíl přitáhnout mladé lidi k technickým oborům, zviditelnit a zdůraznit potřeby všech řemesel. Naopak nepřekvapil několikanásobný počet uchazečů o studium na gymnáziích, zde se naši žáci s přehledem umístili s možností vybrat si jedno ze dvou vybraných, stejná situace byla u lyceí. Celková bilance přijatých žáků je osm na gymnázia a lycea, patnáct žáků vstoupí na SOŠ především s technickými obory, čtyři na čtyřleté SOU s maturitou a dvacet jedna na tříleté učební obory. Ještě koncem září panovaly u vyučujících jisté pochybnosti o tom, zda všichni přípravu zvládnou a uspějí u zkoušek, ale i v tomto případě se úspěch dostavil. Přejeme všem, aby působení na nových školách bylo úspěšné a splnilo všechna jejich očekávání.

 

 

Ovoce a zelenina do škol