• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Pravidla pro používání identifikačních čipů

Příchody žáků do školy – pravidla pro používání identifikačních čipů

1.      Pro vstup do školy je otevřen hlavní a zadní vchod. Při příchodu žák přiloží čip k terminálu, otevře se zámek dveří a zároveň akusticky i vizuálně terminál zobrazí výsledek identifikace. Po identifikaci žák okamžitě odchází a uvolňuje místo pro dalšího. Následná identifikace je možná okamžitě, aniž by žák musel čekat na konec akustické a vizuální signalizace. Žáci přicházejí do budovy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.

 

2.      Přístup do školy je umožněn od 6:15 do 15:15 nebo 16:10 hod. Po této době je škola uzamčena a není umožněn přístup pomocí čipů.

 

3.      Držitel čipu nesmí tento čip nikomu zapůjčit. V případě jejich ztráty tuto událost hned nahlásí v kanceláři školy, čip bude zablokován a žák si hned zakoupí nový v kanceláři školy (nejpozději do 48 hodin). Za vydání čipu se platí jeho aktuální cena (v současné době 100,- Kč).

 

4.      Každá osoba je povinna se při průchodu dveřmi identifikovat přiložením čipu a to i v případě, že předcházející otevřel dveře. Povinnost identifikace platí pro oba směry, tedy i odchody ze školy.Všechny přístupy jsou evidovány a archivovány.

 

5.      Pokud se žák dostaví do školy dříve, než ho čip vpustí, počká v prostoru před vstupem. S dveřmi žáci nelomcují, čipy přikládají až v době, kdy mají povolený vstup dle rozpisu.

 

6.      Při příchodu mimo stanovenou dobu žák ZVONÍ na kancelář.

 

7.      Žáci musí dodržovat stanovené přístupy.  4,5,6,7,8 a 9 vstupuje přes hlavní vchod.  1,2,3 třída využívají zadního vchodu.

 

8.      Pro rodiče, kteří čekají na své děti nebo je vyzvedávají ze školní družiny, je určen dveřní meziprostor u hlavního vchodu pro žáky. Prostor dostatečně chrání čekající před nepřízní počasí. Z důvodů bezpečnostních, ale i hygienických není umožněn přístup do šaten a oddělení školní družiny. V případě nutnosti rodiče u vchodu zazvoní, nahlásí své jméno a jméno vyzvedávaného dítěte a poté vyčkají ve vymezeném meziprostoru příchodu svých dětí.

 

9.      Správcem systému je účetní školy  – vydává čipy, nastavuje práva.

 

10.     Přístup žáků a zaměstnanců, kteří zapomněli čip
Tito žáci a zaměstnanci pomocí vnějšího telefonu umístěného u dveří kontaktují kancelář školy a oznámí jméno a příjmení (žáci třídu), poté jim bude umožněn přístup. Tento případ žák vždy nahlásí třídnímu učiteli!! Zaměstnanci hlásí zapomenutí účetní  či vedení školy.

 

11.     Třídní schůzky, akce pro rodiče ve škole
Ve dnech třídních schůzek a dalších akcí bude rodičům umožněn vstup i bez použití čipů.

 

12.     V případě požáru nebo při nezbytnosti evakuace objektu z jiných důvodů otevírání dveří zajišťuje pověřený pracovník školy. Vlastní  evakuace  se  řídí  pokyny  v Opatřeních  pro  mimořádné  události,  nebo  požárního  evakuačního  plánu, popřípadě dle jiné interní a zveřejněné informace. 

 

13.     Přístup v době prázdnin a ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátcích
Přístup má pouze vedení školy, školník a uklízečky nebo osoba mající v tento den nastavena práva otevřených dveří.

 

14.     Čip je vydáván oproti vrátné záloze 100 Kč. Tato částka bude vrácena v okamžiku ukončení školní docházky.

 

15.     Ohlášení cizí osoby. Zaměstnanci školy jsou povinni si všímat pohybu cizích nebo podezřelých osob v budově školy. Pokud se pohybuje v prostorách školy neznámá (podezřelá osoba), nekontaktujeme ji, ale ohlásíme její pohyb vedení školy.

 

16.     Žáci zásadně nepouštějí do školy žádné osoby. Cizí osoby si zvoní na kancelář školy.

 

17.     Systém nejen zabezpečuje vstup, ale zároveň poskytuje zajímavý a užitečný nástroj, umožňující zasílání zpráv na Vaše zařízení o tom, že Vaše dítě bezpečně dorazilo do školy či kroužku v pořádku. V případě, že nedostanete zprávu o příchodu dítěte do školy či kroužku, můžete ihned na vzniklou situaci reagovat. Tato služba je dostupná na stránkách http://www.edupartner.net a je dobrovolná již od 15 Kč měsíčně.

 

 

Ovoce a zelenina do škol