PRAHA

Koncem května vyrazili žáci čtvrté třídy do našeho hlavního města na jednodenní putování za historií. Využili jsme fantasticky levného vlakového spoje. Začátek putování byl na starých zámeckých schodech. Děti zaujala pověst o Podivenovi, nahoře se děti odměnily krásným výhledem na Prahu. Prohlídku korunovačních klenotů jsme sice vzdali, ale prošli jsme si Pražský hrad a všechna jeho zákoutí, nejvíce nás ohromila katedrála svatého Víta, její výška, Zlatá brána a interiér. Po výměně stráží Loreta, z dálky Petřín, suvenýry. Na Karlově mostě pozorovali malíře, hudebníky, řemeslníky, ale i žebráky. Staroměstskou mosteckou věží jsme prošli na Karlovu ulici, kde davy houstly, proto jsme odbočili k Betlémské kapli a trochu si vydechli.  Přesně o páté dorazili na Staroměstské náměstí /Orloj/ a pokračovali k Prašné bráně, Obecnímu domu, a pak zpátky na Václavské náměstí - poslední foto s Národním muzeem obleženém lešením.  Děti si zažily učivo 4. ročníku z vlastivědy, naučily se za pět sekund seskupit na rychlé foto a v jednom dni poznaly nejproslulejší památky našeho hlavního města, jednoho z nejkrásnějších míst Evropy. Díky patří skvělému doprovodu, rodičům Prejdovým a paní Borunské a paní učitelce Jarošové za skvělý nápad a pohotovou realizaci výhodné nabídky.

 

 

Ovoce a zelenina do škol