• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC

V březnu byly na naší škole realizovány vstupy o POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC. Děti do třetí třídy se metodou vyprávění s interaktivními prvky seznámily s dějem biblického příběhu, na příkladu vycházejícího a zapadajícího slunce pak i se samotným poselstvím Velikonoc.  Překvapily svou otevřeností, bezprostředností a tvořivostí. V příjemné atmosféře nám tak na jarní louce vykvétaly květiny, ožívala zvířata, včetně draků a dinosaurů (typických jarních mláďat).

 

Pro cílovou skupinu čtvrtých, pátých a šestých tříd byla připravena powerpointová prezentace, v níž se žáci seznamovali s reáliemi velikonočního příběhu, naučili se rozlišovat historické skutečnosti od skutečností, které vyjadřují křesťanské poselství Velikonoc a lidové tradice. Žáci sršeli množstvím dotazů, vysvětlení i vlastních znalostí.

 

V případě sedmých až devátých tříd si žáci uvědomili vlastní životní situace, ve kterých se setkávají s násilím a bezmocí, a spojili si je s podstatou Velikonoc. V diskuzi však zejména nejstarší žáci udržovali rezervovaný odstup, o příjemné překvapení se postarali sedmáci (konkrétně 7. B), kteří si hloubkou pojetí tématu a svými zvnitřnělými morálními hodnotami nijak nezadali se staršími ročníky. Myslím si, že znalosti o křesťanství patří ke všeobecnému vzdělání a kulturnímu rozhledu a právě v nynější době jsou velmi aktuální, neboť Evropa vyrostla na křesťanských základech.    

 

Kateřina  Zahlová

 

 

Ovoce a zelenina do škol