Oslavy vzniku Československa

OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKA se u nás slaví zažitým způsobem. Atraktivní je především závod pětičlenných štafet v parčíku před školou, letos se běželo ve čtyřech rozbězích, handicapové časy byly určeny tak, aby závěr závodu byl dramatickou podívanou. V rozběhu nejmladších si obří koláč ze školní kuchyně vybojovali vůbec poprvé prvňáčci. V další kategorií se prosadila třetí třída. Jen nejtěsnějším rozdílem zvítězila ve finiši 6.A nad 7. B. K vítězství nejstarších především strhující sprint Davida Marka znamenal vítězství pro 8.B. Dvacet osm otázek z historie, vlastivědy i našeho regionu s krátkým testem ze znalostí našeho jazyka napsali nejlépe: Anička Stojakovič, Jirka Duroň, Tereza Mikolajková, Adrien Tanekou – páťák jen dva body pod maximem, Lukáš Plachký, Luděk Klein, Denisa Schneidrová, Jana Jochimová, Štěpánka Kořínková, Elen Malchárková, Guliano Šolc, Štěpán Rychlý, Karolína Kunzová, Alžběta Skřontová, Jakub Láznička, Petr Lenek, Veronika Lipková, Klára Velebová, Ondra Chodura a Marie Kořínková. Slavnostní shromáždění proběhlo pod českou vlajkou v KD, ještě před zpívanou hymnou připomněl ředitel školy trnitou cestu k naší samostatnosti. Byly předávány odměny za sportovní i vědomostní soutěže, které proběhly v uplynulých týdnech školního roku. Všech osmnáct členů Žákovského parlamentu složilo slib před svými voliteli, žáci byli seznámeni s  plánovanými aktivitami pro tento školní rok.

 

 

Ovoce a zelenina do škol