• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

OLYMPIÁDA JAZYKA ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO

OLYMPIÁDA JAZYKA ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO proběhla za účasti hosta, v porotě zasedla dlouholetá učitelka a lektorka angličtiny Veronika Miková. Z jejího pohledu měla soutěž výbornou úroveň zejména v konverzační části, ocenila chuť a absenci ostychu volně mluvit na dané téma. První místo v kategorii osmých a devátých tříd patří Anně Skřontové, druhé Žanetě Jedličkové, obě 9. B, a třetí Michalu Houdkovi z osmé třídy. Sedm odvážlivců se odhodlalo vyzkoušet znalosti také v jazyce našich západních sousedů. Po vyrovnaném průběhu přiřkla porota vítězství Markovi Lipkovi z 9. A před Annou Skřontovou a Martinem Pavlíkem.  Přímo do krajského kola postoupili dva žáci, kteří měli možnost žít určitou dobu v Německu, David Podoba a Katka Uvírová.

 

 

Ovoce a zelenina do škol