• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Olympiáda českého jazyka 2016

Olympiáda českého jazyka 2016

 

Tak v jako v každém školním roce, tak i v tom letošním se konalo školní kolo olympiády českého jazyka. Do lavic tentokrát zasedlo 24 žáků osmých a devátých tříd a měli skutečně co řešit.

 

Už několik let se neliší schéma úkolů: v první části žáci zápasí s mluvnicí, lexikologií (jazyková disciplína zabývající se slovní zásobou), tvaroslovím a jinými záludnostmi českého jazyka, zatímco v části druhé mohou na dané téma a útvar uplatnit své spisovatelské nadání. Tentokrát měli žáci na 20 až 25 řádcích napsat volný slohový útvar na téma „Moje vzlet a pády“. Výkony byly vyrovnané, často se na stejném místě umístilo se stejným počtem bodů několik žáků. O tom, jak je soutěž náročná vypovídá fakt, že je komplikovaná nejen pro přímé účastníky, ale i pro porotu, protože hodnotit např. plynulost textu, vhodný výběr lexikálních prostředků i větnou stavbu, dohlížet nad tvaroslovnou a gramatickou správností je někdy úkol nadlidský.

 

A jak to celé dopadlo?

Již dlouhodobě se ukazuje, že větší jazykový cit a znalost jazyka v tomto věku mají děvčata. A letošní rok nebyl výjimkou. Dvou nejlepších výsledků a postupu do okresního kola dosáhly naše žákyně. Zlatá skončila Veronika Lipková z 9.A třídy s 24 body z 33 možných, stříbrná Adéla Schmidová z 8.B s 21 body. Na třetím, bohužel do okresu nepostupujícím místě, skončilo také děvče, Alžběta Skřontová z 8.A.

 

Všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme a blahopřejeme ke znalostem rodného jazyka. Postupujícím do okresního kola přejeme hodně zdaru a nezbytnou pohodu a štěstí.

 

Výsledky dvaceti nejúspěšnějších olympioniků:

1.Veronika Lipková9.A141024
2.Adéla Schmidová8.B111021
3.Alžběta Skřontová8.A14620
4.Karolína Potepová9.A11718
4.Drahomíra Světlíková8.A11718
6.Adéla Radková8.A81018
7.Richard Volovský9.A10717
8.Anna Nádeníčková8.A9817
9.Lucie Černochová9.B10515
10.Jana Bednaříková8.A8715
11.Daniel Kudela9.A6915
11.Lukáš Sukeník9.A6915
13.Lucie Kordulová8.B10414
13.Lukáš Rychlý9.B10414
15.Marie Kořínková9.B9514
16.Jana Kramolišová8.B8614
16.Karolína Kuncová8.A8513
18.Matěj Soška9.A7613
19.Ondřej Marek9.A729
20.Klára Velebová9.A538
 Tereza Schvanová9.A347
 Zbyněk Matějek9.B516
 Jakub Knappe9.A415
 Michal Stanke9.A404

 

 

Ovoce a zelenina do škol