• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Oblíbené předměty

Každým rokem zjišťuje Žákovský parlament OBLIBU A NEOBLÍBENOST PŘEDMĚTŮ. Každý žák má k dispozici šest kladných a šest záporných bodů, které přiřazuje rozvrhu hodin v ročníku.

 Na prvním stupni si punc nejoblíbenějšího předmětu drží tělocvik, největším překvapením je však prakticky stejná obliba matematiky /!/ Tyto dva předměty zcela suverénně „válcují“ostatní, v první třídě /metoda Hejného/ je matematika dokonce před tělesnou výchovou. Vysoké oblíbenosti dosáhla výtvarka a na čtvrtém místě je čeština. Ostatní předměty mají poměrně vyrovnané skóre. Čeština se však na druhé straně těší také největší neoblíbenosti. Následuje matematika /zejména pátá třída/ a angličtina, tedy předměty obtížné na pochopení i domácí přípravu.

Na vyšším stupni, tedy v šesté až deváté třídě je rozdělení oblíbenosti velmi rovnoměrné. Vysokých hodnot dosáhl přírodopis, zeměpis, fyzika, výtvarka /7. A/, matematika, dějepis, chemie v tomto pořadí a s poměrně malými odstupy. Hezkého skóre dosáhla hudební výchova zejména u mladších dětí, menší je obliba češtiny a angličtiny. A předměty neoblíbené? Vedou mateřský jazyk a dějepis, následuje němčina, jejíž zavedení jako povinného druhého cizího jazyka pro všechny žáky dlouhodobě kritizujeme. Další pořadí angličtina, matematika, další předměty se vyskytovaly jen sporadicky, to platí také pro výchovné předměty.

Zajímavé je porovnání oblíbenost a neoblíbenost předmětu v paralelních třídách vyučovaných jedním kantorem. Zdálo by se, že výsledky budou velmi podobné, není tomu tak, ač lze předpokládat stejné metody výuky. Prostě si ne vždy „sedne“ kantor a třída, ve hře jsou i další faktory. Na oblíbenost či neoblíbenost předmětů má stále větší vliv výše požadavků na intenzitu práce v hodinách a domácí přípravu. Určitě to není jen nostalgie starších učitelů srovnávající nároky dříve a nyní, to je ale jiné téma.

 

 

Ovoce a zelenina do škol