• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Logická olympiáda 2018

Logická olympiáda 2018

Do soutěže Logická olympiáda se v kategorii A pro 2. - 5. ročník se zapojilo v našem kraji celkem 1191 řešitelů, z toho z naší školy jich bylo 26. Test vyplňovali žáci ze svých domovů a věříme, že to všichni zvládli bez pomocí rodičů. Soutěžní úkoly jsou založeny především na schopnostech samostatného úsudku, pohotového rozhodování, tvůrčího myšlení a logických úvah. Vynikajícího výsledku dosáhli Anna Stojaković (23. místo v kraji) a Viktor Šnajdr oba z 5. třídy, kteří se stali krajskými semifinalisty. Na třetím místě v rámci školy se umístil Jindra Klein z 5. třídy. Pěkného výsledku dosáhl Jakub Zahel z 3. třídy a David Trojančík ze 4. třídy. Ve starší kategorii B se této soutěže zúčastnilo více než 17 tisíc žáků šestého až devátého ročníku z celé ČR. Vynikajícího skóre dosáhl Matěj Jaroš z 9.B, který se v Moravskoslezském kraji umístil na krásném 42. místě a stal se taktéž krajským semifinalistou. Pěkného umístění dosáhli ještě Samuel Svoboda z 9.A, Martin Kašpárek z 6.A, Adrien Tanekou z 7.A, Eliška Mičková z 6.B, Karin Malchárková 7.A, Jiří Rypl a Štěpán Rychlý 9.B. Blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol