LAUREÁT CENY EVY VLÁHOVÉ

Letošním laureátem Ceny Evy Vláhové, kterou uděluje Občanské sdružení PANT, se stala žákyně 9. B Anna Skřontová. Slavnostní vyhlášení a předání ceny, které je spojeno s vyhlášením soutěže Příběhy 20. století, proběhlo v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Tuto cenu za svědectví o komunismu 50. let získávají nejzajímavěji zpracované práce na téma osudů československých občanů pronásledovaných komunistickým režimem v 50. letech 20. století. Anička si vybrala téma Uranové doly aneb krutá vláda komunistů, porota ji ocenila třetím místem. Kromě obohacení svých znalostí novodobých dějin o této nelehké době a nezapomenutelného zážitku z ceremonie, obdržela finanční odměnu 3 000 Kč.  Blahopřejeme.

 

 

Ovoce a zelenina do škol