KYBERŠIKANA

KYBERŠIKANA je poměrně složitý problém, po delší době jsme zaznamenali útok na osobnost žáka školy také u nás. Sedmák nahrál prostřednictvím svého spolužáka urážlivý vzkaz namířený proti spolužačce. Ten pak byl rozšířen dalším žákům třídy a tím bylo umožněno jeho nekontrolované šíření. Nejhorším důsledkem tohoto způsobu ubližování je nemožnost postiženého se bránit. Z tohoto důvodu byl incident velmi pozorně vyšetřen. Zjistilo se, že postižená se dopouštěla záměrných provokací, které byly do velké míry příčinou reakce hlavního obviněného. Sešla se mimořádná pedagogická rada, ještě předtím jsme zjistili stanovisko Žákovského parlamentu a především všech tří protagonistů. Výsledkem bylo udělení druhého stupně z chování na konci školního roku a dvě důtky ředitele školy – s tímto verdiktem se ztotožnili i potrestaní.

 

Ještě důležitějším momentem je podrobné seznámení s problematikou všechny žáky školy. Pokud se jev týká našich žáků, bude vždy školou šetřen a uděláme všechno pro to, abychom děti od podobného vyřizování účtů odradili.

 

 

Ovoce a zelenina do škol