• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Kroužky ŠD a ŠK

     Také v tomto školním roce otvírá školní družina a školní klub na tři desítky zájmových útvarů – kroužků. Převahu mají sportovní, hudební, taneční, rukodělné, výtvarné, letos si např. hodně slibujeme od nového kroužku kybernetiky, do něhož  se nám podařilo získat zapáleného vedoucího. (Jaká důležitost je polytechnické výchově v současné době přikládána, nemusíme zdůrazňovat).

     Kroužky navazují na vyučování a pobyt ve ŠD, odpadá úmorná povinnost rodičů převážet své potomky z místa na místo, jak je jinde běžné. Za zmínku stojí také poplatky, rodič zaplatí na začátku školního roku 200 Kč za neomezený počet kroužků na jedno dítě. Obec, potažmo škola, touto skutečně symbolickou částkou přichází o nemalé prostředky, priorita je však jasná. Umožnit všem dětem bez ohledu na sociální podmínky smysluplnou zájmovou činnost. Vyplácí se nám to.

     Jsou žáci, kteří navštěvují třeba i pět kroužků a z výše uvedeného důvodu je to nijak časově nezatěžuje – zahrát si po vyučování pálkovanou jistě není na úkor školy ani nutného odpočinku. Řada žáků si však z nabídky nevybere nic, po opuštění budovy školy se zahledí do svého chytrého mobilu  a podobně pak tráví celé odpoledne. Často argumentují tím, že je hodně učení a rodiče odmítání dalších aktivit vyhoví. Pozdě přijdou na to, že udělali chybu, pak se někdy v listopadu snaží o přihlášení. To už je často problematické a dítě to bere spíše jako trest, že někam „musí“. Pokud žáci nezískají rytmus pravidelné docházky hned zpočátku roku, později už se navozuje mnohem hůře. Týká se to především žáků čtvrté až šesté třídy.

     Do konce září je ještě čas informovat se na možnosti, sednout si se svým potomkem a dát mu vybrat nejlépe jeden až dva zájmové útvary. Pak však trvat na pravidelné docházce. Věřte, že o čas na přípravu do školy ho nepřipravíte, zkrátí se většinou pouze doba jeho prodlévání před obrazovkou.

 

 

Ovoce a zelenina do škol