DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ jsme i letos slavili s igelitovými pytli, do kterých se přesunoval nepořádek po zimě. Nutno říci, že v samotném Slavkově pokračuje trend kladného přístupu občanů k udržení pořádku, výjimku tvoří kuřáci, obtížného dobývání nedopalků z chodníků a dalších ploch bylo náležitě výchovně – proti kuřácky – využito. Automobilisty projíždějící silnicemi na Zlatníky, Otice, Hertice a Opavu však pozitivní trend zatím nedostihnul, pytlů s plasty a netříděným odpadem zde byla na výpadovkách i letos slušná úroda. Deváťáci se nevyrovnali s úkolem poradit si s předměty obklopujícími betonovou skruž pod silnicí na Otice – příbytkem bezdomovce. Pokus se setkal s jednoznačným nesouhlasem ubytovaného.

 

Letos poprvé se na popud bývalého člena ŽP Josefa Vavroviče zapojili žáci dotestu zaměřeného na naši planetu a environmentální problematiku. Ač se otázky globálního oteplování, ozónové díry apod. zdály být určeny spíše starším dětem, slušně si s nimi poradili už i zvídaví čtvrťáci. Znalosti jsou jedna věc, to masarykovské „začni každý sám u sebe“ však mnohem důležitější. Na tři stovky žáků a dvě desítky pedagogů Základní školy a Mateřské školy Slavkov jsou si toho vědomi.

 

Při této příležitosti jeden kritický bod. Vedení obce i školy se plně staví za možnost využívat areál školy i dalšími občany. Stav, kdy, zejména po víkendu, je posezení u posilovny zaneřáděno svinčíkem, a jiné slovo by jej stěží vystihlo, nás však v budoucnu zřejmě povede k revizi tohoto náhledu. Obklopíme kvůli několika nevychovaným jedincům školu uzamykatelným plotem???

 

 

Ovoce a zelenina do škol