DEN UČITELŮ

DEN UČITELŮ slavíme společně s našimi žáky narození pedagoga a filosofa J. A. Komenského. Máme na škole pěknou tradici, tento den se za katedru postaví žáci a po předběžné přípravě s vyučujícím vedou hodinu oni. V mnoha případech využili interaktivních tabulí, nechyběly filmy k dané problematice, soutěže, kvízy, písemky i didaktické hry.

Odpoledne se stává pravidelně sál Kulturního domu ve Slavkově místem, kde se scházíme s kolegy z Dolních Životic, našimi důchodci a dalšími hosty. Více než hodinový program složený z vystoupení žáků tentokrát obohatilo autentické vyprávění o škole z dob tak, jak ji znala generace z první poloviny dvacátého století. Po projevu vedení škol a hostů přišla chvíle nejslavnostnější: Ocenění osobnosti. Učitelkami roku se staly Mgr. Šárka Neiserová a Mgr. Eva Starečková.

 

MgrŠárka Neiserová nastoupila na naši školu v září 2008. Předtím pracovala dlouhá léta na Základní škole Englišova ve funkci ředitelky školy. U nás na dlouhých osm let vyřešila problém, tížící většinu škol – nedostatek kvalifikovaných chemikářů. Chemie bývá velmi často na středních školách kritickým předmětem, pokud si z něj žáci ze základky neodnesou pevné a kvalitní základy. Nevzpomínám si na absolventa, který by při návštěvě školy jmenoval chemii jako nezvládnutý předmět, se kterým neúspěšně zápasí. Naopak, na tuto otázku zní již po osm let spontánní odpověď – bez problémů. Energie, jež paní učitelka Neiserová svému oboru věnovala je obdivuhodná. Jednak vzhledem k malému počtu týdenních hodin, jednak ve spojení s věkem, který lze nazvat úctyhodným.  Toto slovo je na místě, paní učitelka si pro svůj zodpovědný přístup skutečně u žáků i svých kolegů za léta strávená na Základní škole Slavkov úctu vysloužila.

 

Přínos Mgr. Evy Starečkové pro naši školu je natolik zásadní, že bychom si bez něho její fungování jen stěží dokázali představit. Především je výbornou učitelkou, která umí motivovat, vysvětlit, naučit. Její hodiny jsou vysoce hodnoceny, dokáže zaměstnat všechny žáky i tam, kde předpoklady k osvojení učiva jsou výrazně rozdílné. Z anket oblíbenosti předmětů je zřejmé, jak velkou část dětí matematika baví. V loňské deváté třídě přidělily kladné body tomuto předmětu tři čtvrtiny dětí deváté třídy.  Je zřejmé, že se nemůže jednat jen o samotný předmět, Jde také o přístup k žákům, metody, které jsou v souladu s cíli, které si klade naše škola, spravedlnost, přiměřenou náročnost. Odměnou jsou pak výsledky v tom nejsledovanějším výstupu – přijetí na střední stupeň vzdělání na základě perfektně zvládnutých přijímacích zkoušek. Při této příležitosti je nezbytné vzpomenout i   umístění v soutěžích, kde naši žáci dosahují zcela mimořádných výsledků. Jsme si vědomi množství práce s tím související. Paní učitelka zaujímá klíčovou funkci výchovné poradkyně. Zmocňuje se jí v celém kontextu, od problematiky přijímacího řízení až po spolupráci s třídními učiteli a společné řešení výchovných problémů. Je to právě důslednost a rychlá reakce, které nedovolí přerůst ve skutečně závažné excesy.  Ve svém jednání a konání je pro žáky vzorem, děti o ní mluví s úctou a respektem. Ceníme si podílu na organizačním a technickém zabezpečení školních akcí, bez její pomoci bychom jen stěží dokázali být tak úspěšní v projektech a výzvách MŠMT, kde zvládá obsáhlou administrativní stránku.

 

 

Ovoce a zelenina do škol