• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Den otevřených dveří

V úterý 5. 3. 2019 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro děti, které ještě nechodí do školy. U vstupu je přivítali Křemílek a Vochomůrka, kteří je provázeli celou dobu a pomáhali jim plnit lehčí či obtížnější úkoly. Spolu postavili chaloupku, zazpívali si u klavíru, v kuchyňce si vyrobili ježečka z perníku a ovoce, hledali poklad v pohádkovém lese a vozili kameny. V počítačové učebně si zkusili pracovat na počítači. Plněním úkolů si všichni vysloužili bonbon a razítko na kartičku. Při odchodu si děti ještě odnášely medaili na památku. Letos se přišlo na Křemílka a Vochomůrku podívat 28 dětí. Poděkování patří všem žákům, kteří učitelkám nižšího stupně velmi pomohli a svého úkolu průvodců školou se zhostili skvěle. Jsou to: Kuba Matýsek, Martin Špilháček, Venda Trojančíková, Klára Bradáčová, Pavla Hrazdilová, Nikola Hajduková, Terka Janků, Honza Bitner, Filip Šenk, Dominik Kubala, Anička Ryplová, Aneta Maršálková, Elen Malchárková, Markéta Volovská, Eliška Musilová, Nina Garšicová, Mája Klímková, Barča Rubeyová, Matouš Gurecký, Michal Švan. Poděkování patří také paní učitelkám Herrmannové, Hymlárové, Böhmové, Rožnovské, Trojančíkové a Vaškové.

 

 

 

Ovoce a zelenina do škol