Den Evropy 2017

DEN EVROPY se stal již tradiční akcí, kterou s osmáky připravila vyučující zeměpisu Mgr. Hlásná. Málokdo si dokáže představit množství času a energie, které pořadatelé vložili do vytvoření scénářů, kulis i vlastního nácviku prezentování šestice evropských zemí. Postupně se třídy školy podívaly do Polska, Slovinska, Německa, Irska, Rumunska a Dánska. Seznámili se s historií, geografií, osobnostmi i kulturou (hudbou a dokonce i tanci) zemí, se kterými sdílíme společný osud Evropanů.  Poznání reálií má význam pro všechny návštěvníky, jim přineslo bezprostřední poučení. Ještě větší však byl přínos pro samotné žáky obou osmiček, které Dnem Evropy žily po řadu týdnů. Mnozí žáci poprvé předstoupili před početné publikum /včetně kritických deváťáků/, museli se poprat s trémou. Ale vůbec nejdůležitějším efektem celé akce je získání pocitu, že předali něco ze sebe spolužákům.

 

 

Ovoce a zelenina do škol