• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Den dětí

Vymyslet něco nového na DEN DĚTÍ není jednoduché. Letos probíhal tento svátek ve dvou rovinách. Toulky českou minulostí si připravili osmáci pro všechny děti školy na šesti stanovištích: Pravěk, Počátky českého státu, Přemyslovci, Karel IV., Rudolf II., 19. století. Každá doba něčím zaujala, ale jak „malí“, tak „velcí“ dali nejvíce svých hlasů Přemyslovcům, kde asi vyhrál skvěle sehraný turnaj. Ve druhé části pak probíhaly soutěže mezi Lvíčaty a Orlíky, tak jak se vylosovali do dvou družstev žáci stejného nebo sousedního ročníku.

Tento návrh, aby třídy nestály proti sobě, ale aby soutěž stmelovala, se nesmírně osvědčil/. Největší povzbuzování se ozývalo na turnajovém klání dvojic zápolících na napjatém laně, zaujala střelba kuší, nejusilovnější boje byly v tradičním přetahu lanem, běžela se štafeta, hledaly tenisáky, nechyběla míčová hra, ani stanoviště Medvědi nebylo jednoduché. Jestli bychom si mohli naplánovat ideální počasí, pak na letošní DD bylo přesně takové. Děti spokojené, jen osmáci působili hodně vyčerpaně. Aby všechno do detailů připravili, prožili předchozí odpoledne a večer pilováním svých vystoupení ve škole, podle zjevné únavy věnovali nácviku i podstatnou část noci. Celý program Toulek stál několik měsíců usilovné práce nejen je, ale také paní učitelku Kleinovou. Na konci jejího úsilí však byly mimo jiné i dvě osmé třídy změněné poznáním, co je to zodpovědnost za společnou věc i pěkný pocit z úspěšného programu pro své spolužáky.

 

 

Ovoce a zelenina do škol