• CHCEME DÁT NAŠIM DĚTEM PEVNÉ ZÁZEMÍ I KŘÍDLA


    Základní školA Slavkov

Biologická olympiáda

Velkou dávku zanícení pro přírodu prokázali všichni, kdo se zúčastnili BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěžící musí poznat 466 druhů rostlin a živočichů, prostudovat obsáhlou textovou část, jen vstupní úkol je nutno zpracovat na nejméně deseti stranách. Naši reprezentanti si vedli výborně, Luděk Klein skončil na skvělém šestém místě, Jirka Rypl jako čtrnáctý. Díky patří oběma chlapcům za hodiny a hodiny přípravy na tuto nesmírně náročnou soutěž.

 

 

Ovoce a zelenina do škol