Adaptační pobyt šestých tříd

   ADAPTAČNÍ POBYT pro žáky šestých tříd jsme letos zařadili bezprostředně na začátek společné docházky. Do tohoto ročníku přicházejí děti ze spádových obcí, ke slavkovským tak přibylo dalších třicet dva dětí a utvořilo dva úplně nové kolektivy, jež spolu prožijí čtyři roky na druhém stupni Základní školy Slavkov. 

   Za místo pobytu jsme zvolili Jeseníky, zvláště první den byl turisticky docela náročný, cesta vedla kaňonem Bílé Opavy pod nejvyšší horu Moravy a Slezska, také druhý den si žáci vyšlápli tentokrát po okolí Karlova. Hlavní náplní pobytu byly společné hry, ve kterých se žáci seznamují, učí se naslouchat, vzájemně respektovat, asertivně jednat. Probíráme s nimi i zásady, které léta vštěpujeme našim žákům ve vztazích žák – žák, žák – učitel a také učitel – žák. Naší zkušeností je, že v rozdělení slavkovských páťáků do dvou tříd převažují pozitiva nad smutkem z oddělení od starých spolužáků.

 

 

Ovoce a zelenina do škol